Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
agetron 1814873 27220 (0.0150%) 20815 328600 AGT
aurum-coin 2049425 5575 (0.0027%) 113 0.8136 AU
bata 1185241 18934 (0.0160%) 177 32.03125 BTA
blazecoin 912412 934 (0.0010%) 86 15281 BLZ
blazercoin 19827 7 (0.0004%) 3 252 BLAZR
bolivarcoin 4220 7 (0.0017%) 3 75 BOLI
canon-coin 152739500 1217266 (0.0080%) 8101 384000 CNN
embargocoin 69840 73 (0.0010%) 69 128.90625 EBG
emerald 12283087 478897 (0.0390%) 2840 357.5 EMD
joulecoin 168765 1472 (0.0087%) 373 2804.4900000000002 XJO
money 51883 208 (0.0040%) 178 3329.2000000000003 $$$
sooncoin 456621 1932 (0.0042%) 370 1595 SOON
uno 1089956 2194 (0.0020%) 0 0 UNO
bigbit 2927184 226735 (0.0775%) 128638 2038950 BGBT

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
agetron 9121 6572 5122
aurum-coin 0 113 0
bata 0 164 13
blazecoin 0 74 12
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 3 0
canon-coin 31 7680 390
embargocoin 0 66 3
emerald 0 1430 1410
joulecoin 0 351 22
money 0 145 33
sooncoin 26 319 25
uno 0 0 0
bigbit 106 40779 87753

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
agetron scrypt 1 1814873 27220 20815 9121 6572 5122 827.16 KH
aurum-coin sha256 1 2049425 5575 113 0 113 0 2.18 GH
bata scrypt 0 1185241 18934 177 0 164 13 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 912412 934 86 0 74 12 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 19827 7 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 4220 7 3 0 3 0 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 152739500 1217266 8101 31 7680 390 0.00 KH
embargocoin sha256 0 69840 73 69 0 66 3 0.00 KH
emerald scrypt 1 12283087 478897 2840 0 1430 1410 709.54 KH
joulecoin sha256 0 168765 1472 373 0 351 22 0.00 KH
money scrypt 0 51883 208 178 0 145 33 0.00 KH
sooncoin sha256 0 456621 1932 370 26 319 25 0.00 KH
uno sha256 0 1089956 2194 0 0 0 0 0.00 KH
bigbit scrypt 3 2927184 226735 128638 106 40779 87753 7.48 MH