Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés Déjá payés
auroracoin 1304 50 (0.0383%) 0 0 AUR 0 AUR
aurumcoin 574687 22273 (0.0388%) 410 6.211374999999999 AU 5.86888511999999998 AU
bata 18044095 418816 (0.0232%) 729 132.8125 BTA 124.64587158999999984 BTA
bitbar 30882 1768 (0.0573%) 2 0.190154 BTB 0 BTB
bitcoin 843 500 (0.5931%) 0 0 BTC 0 BTC
blazecoin 3887793 22903 (0.0059%) 1991 375830 BLZ 355538.26641762000193125 BLZ
blazercoin 13966 138 (0.0099%) 23 1764 BLAZR 1613.04959332999999999 BLAZR
casinocoin 45675 3432 (0.0751%) 409 357 CSC 341.22518950000000001 CSC
digibyte 1074623 16987 (0.0158%) 0 0 DGB 0 DGB
dogecoin 2206791 21082 (0.0096%) 0 0 DOGE 0 DOGE
dotcoin 27263 1674 (0.0614%) 5 1250 DOT 1184.30132950999999997 DOT
emark 31527 532 (0.0169%) 2 100 DEM 96 DEM
embargocoin 98018 42667 (0.4353%) 195 224.609375 EBG 109.51555534999999995 EBG
emerald 4540229 46543 (0.0103%) 3662 648.75 EMD 600.0626278400000011 EMD
fastcoin 1242094 21014 (0.0169%) 2340 1400 FST 2334.0245724600000119 FST
gamecredits 39962 284 (0.0071%) 0 0 GAME 0 GAME
goldcoin 388039 2000 (0.0052%) 29 76 GLD 61.908088199999995 GLD
joulecoin 193616 1369 (0.0071%) 6 47.94 XJO 22.96222446 XJO
litecoin 22129 126 (0.0057%) 0 0 LTC 0 LTC
litecoinultra 8365568 13534 (0.0016%) 5 500 LTCU 431.94395002000000003 LTCU
money 119119 2560 (0.0215%) 4078 27873.440000000002 $$$ 26125.2712007799999796 $$$
namecoin 0 0 (NaN%) 0 0 NMC 0 NMC
nyancoin 15964 132 (0.0083%) 0 0 NYAN 0 NYAN
pakcoin 2723401 4565 (0.0017%) 12 600 PAK 409.93300728999999999 PAK
quatloo 27 0 (0.0000%) 0 0 QTL 0 QTL
ruble 1703586 12947 (0.0076%) 197457 493860 RUB 1304207.57842103000257339 RUB
sooncoin 778643 115963 (0.1489%) 894 4170 SOON 3764.97061837000002749 SOON
trollcoinv2 22477 821 (0.0365%) 146 6240 TROLL 5712.32704274999999949 TROLL
unobtanium 13835 7046 (0.5093%) 0 0 UNO 0 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
auroracoin 0 0 0
aurumcoin 0 395 15
bata 0 680 49
bitbar 0 2 0
bitcoin 0 0 0
blazecoin 0 1820 171
blazercoin 0 21 2
casinocoin 0 357 52
digibyte 0 0 0
dogecoin 0 0 0
dotcoin 0 5 0
emark 0 2 0
embargocoin 76 115 4
emerald 0 2595 1067
fastcoin 0 700 1640
gamecredits 0 0 0
goldcoin 0 19 10
joulecoin 0 6 0
litecoin 0 0 0
litecoinultra 0 5 0
money 0 1214 2864
namecoin 0 0 0
nyancoin 0 0 0
pakcoin 0 12 0
quatloo 0 0 0
ruble 144065 41155 12237
sooncoin 4 834 56
trollcoinv2 0 104 42
unobtanium 0 0 0

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
auroracoin scrypt 0 1304 50 0 0 0 0 0.00 KH
aurumcoin sha256 0 574687 22273 410 0 395 15 0.00 KH
bata scrypt 0 18044095 418816 729 0 680 49 0.00 KH
bitbar scrypt 0 30882 1768 2 0 2 0 0.00 KH
bitcoin sha256 0 843 500 0 0 0 0 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 3887793 22903 1991 0 1820 171 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 13966 138 23 0 21 2 0.00 KH
casinocoin scrypt 0 45675 3432 409 0 357 52 0.00 KH
digibyte scrypt 0 1074623 16987 0 0 0 0 0.00 KH
dogecoin scrypt 4 2206791 21082 0 0 0 0 591.10 KH
dotcoin scrypt 0 27263 1674 5 0 5 0 0.00 KH
emark sha256 0 31527 532 2 0 2 0 0.00 KH
embargocoin sha256 0 98018 42667 195 76 115 4 0.00 KH
emerald scrypt 1 4540229 46543 3662 0 2595 1067 27.96 KH
fastcoin scrypt 0 1242094 21014 2340 0 700 1640 0.00 KH
gamecredits scrypt 0 39962 284 0 0 0 0 0.00 KH
goldcoin scrypt 0 388039 2000 29 0 19 10 0.00 KH
joulecoin sha256 0 193616 1369 6 0 6 0 0.00 KH
litecoin scrypt 0 22129 126 0 0 0 0 0.00 KH
litecoinultra scrypt 1 8365568 13534 5 0 5 0 2.15 MH
money scrypt 0 119119 2560 4078 0 1214 2864 0.00 KH
namecoin sha256 0 0 0 0 0 0 0 0.00 KH
nyancoin scrypt 0 15964 132 0 0 0 0 0.00 KH
pakcoin scrypt 0 2723401 4565 12 0 12 0 0.00 KH
quatloo scrypt 0 27 0 0 0 0 0 0.00 KH
ruble scrypt 0 1703586 12947 197457 144065 41155 12237 0.00 KH
sooncoin sha256 0 778643 115963 894 4 834 56 0.00 KH
trollcoinv2 scrypt 1 22477 821 146 0 104 42 3.63 MH
unobtanium sha256 0 13835 7046 0 0 0 0 0.00 KH